സ്വകാര്യതാനയം

ഡിജിറ്റൽ മലയാളി (“ഞങ്ങൾ”) https://pro.digitalmalayali.in/ (“സൈറ്റ്”) പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു. സൈറ്റിന്റെ ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തിഗതവിവരങ്ങളുടെ ശേഖരണം, ഉപയോഗം, വെളിപ്പെടുത്തൽ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ഞങ്ങളുടെ നയങ്ങൾ ഈ പേജ് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. സൈറ്റ് നൽകുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യവിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, ഈ നയത്തിന് അനുസൃതമായി വിവരശേഖരണവും ഉപയോഗവും നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു.

വിവരശേഖരണവും ഉപയോഗവും

ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുന്നതിനോ തിരിച്ചറിയുന്നതിനോ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാനാകുന്ന ചില വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം. പേര്, ഇ-മെയിൽ ഉൾപ്പെടെ എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്താതെ വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാവുന്ന വിവരങ്ങൾ.

നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചേക്കാവുന്ന മൂന്നാംകക്ഷി സേവനങ്ങൾ സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്നാംകക്ഷി സേവനദാതാക്കളുടെ സ്വകാര്യതാനയത്തിലേക്കുള്ള കണ്ണി:

ലോഗ് ഡാറ്റ

പല സൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർമാരെയും പോലെ, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റ് (“ലോഗ് ഡാറ്റ”) സന്ദർശിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ അയയ്ക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു. ഈ ലോഗ് ഡാറ്റയിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ (“ഐപി”) വിലാസം, ബ്രൗസർ തരം, ബ്രൗസർ പതിപ്പ്, നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിന്റെ പേജുകൾ, നിങ്ങളുടെ സന്ദർശനസമയവും തിയ്യതിയും, ആ പേജുകളിൽ ചെലവഴിച്ച സമയവും മറ്റും സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളും ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. കൂടാതെ, ഇത് ശേഖരിക്കുകയും നിരീക്ഷിക്കുകയും വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന Google Analytics പോലുള്ള മൂന്നാംകക്ഷി സേവനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം…

കുക്കികൾ

ചെറിയ അളവിൽ ഡാറ്റയുള്ള ഫയലുകളാണ് കുക്കികൾ, അതിൽ അജ്ഞാതമായ ഒരു അദ്വിതീയ ഐഡന്റിഫയർ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. ഒരു വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിലേക്ക് കുക്കികൾ അയയ്‌ക്കുകയും നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഹാർഡ് ഡ്രൈവിൽ അവ സംഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പല സൈറ്റുകളെയും പോലെ, വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ “കുക്കികൾ” ഉപയോഗിക്കുന്നു. എല്ലാ കുക്കികളും നിരസിക്കുന്നതിനോ ഒരു കുക്കി എപ്പോൾ അയയ്‌ക്കുന്നുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനോ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിന് നിർദ്ദേശം നൽകാം. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ കുക്കികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല.

സേവനദാതാക്കൾ

ഇനിപ്പറയുന്ന കാരണങ്ങളാൽ ഞങ്ങൾ മൂന്നാംകക്ഷി കമ്പനികളെയും വ്യക്തികളെയും നിയമിച്ചേക്കാം:

  • ഞങ്ങളുടെ സേവനം സുഗമമാക്കുന്നതിന്,
  • ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സേവനം നൽകുന്നതിന്.,
  • സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന്, അഥവാ
    ഞങ്ങളുടെ സേവനം എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന്.

ഈ മൂന്നാംകക്ഷികൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യവിവരങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശനമുണ്ടെന്ന് ഈ സേവനത്തിന്റെ ഉപയോക്താക്കളെ അറിയിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം, അവരെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലികൾ ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ നിർവഹിക്കുക എന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താനോ മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനോ അവർ ബാധ്യസ്ഥരാണ്.

അഫിലിയേറ്റ് സേവനങ്ങൾ

ഈ സൈറ്റിൽ ഞങ്ങൾ മൂന്നാംകക്ഷികളുടെ അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിങ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾ ഈ സൈറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും പോസ്റ്റിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള കണ്ണികളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഉത്പന്നമോ സേവനമോ പണം നൽകി വാങ്ങിയാൽ അതിൽ നിന്നും ഒരു വിഹിതം ഈ മൂന്നാംകക്ഷികൾ ഞങ്ങൾക്ക് കമ്മീഷനായി നൽകുന്നു. ഈ കക്ഷികളെയും അവരുടെ സ്വകാര്യതാനയങ്ങളും താഴെ നൽകുന്നു.

സുരക്ഷ

നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ ഞങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്നു, അതിനാൽ വാണിജ്യപരമായി സ്വീകാര്യമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇൻറർനെറ്റിലൂടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന രീതികളോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റോറേജ് രീതിയോ 100% സുരക്ഷിതവും വിശ്വസനീയവുമല്ല, മാത്രമല്ല അതിന്റെ സമ്പൂർണ്ണസുരക്ഷ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുനൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഓർമ്മിക്കുക.

മറ്റ് സൈറ്റുകളിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

ഈ സേവനത്തിൽ മറ്റ് സൈറ്റുകളിലേക്കുള്ള കണ്ണികൾ അടങ്ങിയിരിക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരു മൂന്നാംകക്ഷി കണ്ണിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളെ ആ സൈറ്റിലേക്ക് നയിക്കും. ഈ ബാഹ്യസൈറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതല്ല എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനാൽ, ഈ വെബ്‌സൈറ്റുകളുടെ സ്വകാര്യതാനയം അവലോകനം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ശക്തമായി ഉപദേശിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും മൂന്നാംകക്ഷി സൈറ്റുകളുടെയോ സേവനങ്ങളുടെയോ ഉള്ളടക്കം, സ്വകാര്യതാനയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണമില്ല, ഉത്തരവാദിത്തമൊന്നും ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല.

കുട്ടികളുടെ സ്വകാര്യത

ഈ സേവനങ്ങൾ 13 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആരെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നില്ല. 13 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ നിന്ന് വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാവുന്ന വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശേഖരിക്കില്ല. 13 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഒരു കുട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിഗതവിവരങ്ങൾ നൽകിയതായി ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ, ഞങ്ങളുടെ സെർവറുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇത് ഉടനടി ഇല്ലാതാക്കുന്നു. നിങ്ങളൊരു മാതാപിതാവോ രക്ഷിതാവോ ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിഗതവിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ, ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ നടപടികൾ നിർവ്വഹിക്കാൻ കഴിയും.

ഈ സ്വകാര്യതാനയത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ

ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതാനയം കാലാകാലങ്ങളിൽ പുതുക്കിയേക്കാം. അതിനാൽ, എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾക്കായി ഈ പേജ് ഇടയ്ക്കിടെ അവലോകനം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഈ പേജിൽ പുതിയ സ്വകാര്യതാനയം പോസ്‌റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും. ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഈ പേജിൽ പോസ്റ്റുചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.

ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ

ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതാനയത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങളെ ഈ ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ മടിക്കരുത്: contact@digitalmalayali.in

ഈ നയം അവസാനമായി പുതുക്കിയത് മാർച്ച് 17, 2022.

Digital Malayali | Products, Tools, Websites
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ad Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling this ad blocker. We rely on ad revenue for hosting this website. We promise not to show annoying pop-up ads that hinder user experience!